Copy Right Notice

The substance on this site is copyright secured. “mdsportsandfitness” is a Registered Trademark. We take the insurance of our copyright very seriously. If we find that you have utilized our copyright materials in contradiction of the permit set out in this notification, we may bring legitimate procedures against you, looking for financial harms and additionally a directive to prevent you from utilizing those materials. You could likewise be requested to pay lawful expenses.

या साइटवरील पदार्थ कॉपीराइट सुरक्षित आहेत. ‘md sport and fitness’ हा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. आम्ही आमच्या कॉपीराइटचा विमा खूप गंभीरपणे घेतो. या सूचनेमध्ये दिलेल्या परवान्याच्या विरोधाभास म्हणून आपण आमच्या कॉपीराइट सामग्रीचा वापर केल्याचे आम्हाला आढळल्यास आम्ही आपल्या विरूद्ध कायदेशीर कार्यपद्धती आणू शकतो, आर्थिक हानी शोधत आहोत आणि त्याव्यतिरिक्त आपण त्या सामग्रीचा वापर करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी निर्देश देऊ. आपणास तसेच कायदेशीर खर्च देण्याची विनंती केली जाऊ शकते.